Nowa wersja enova365 15.3

15.02.2019
Opublikowana wersja zawiera trzecią transzę zmian dotyczącą dostosowania mechanizmów systemu enova365 do zmian przepisów. Wersja ta głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Księgowość umożliwiającym przygotowanie e-Sprawozdań Finansowych.

Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 15.3:
a) Księgowość:
Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).

Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

b) Kadry i płace:
Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji programu Płatnik.
Szczegółowy opis zmian do wersji 15.3 znajduje się w ulotce do wersji 15.3.

Niebawem, bo już 8 marca 2019 zostanie opublikowana wersja 15.4, zawierające zmiany związane z elektroniczną dokumentacją pracowniczą.