Nowa wersja enova365 15.4

12.03.2019
Wersja 15.4 (15.4.7010) z dnia 12.03.2019 – zawiera kolejną porcję funkcjonalności związaną ze zmianą przepisów w roku 2019. Wersja ta, głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Kadry i płace umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

Uwaga!
W związku z udostępnionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych prawdopodobnie będziemy publikowali wersję dodatkową zawierającą nowe wzory deklaracji CIT-8 wraz załącznikami, które zastąpią aktualnie obowiązując wzory jeszcze do rozliczeń podatku dochodowego za rok 2018.
Według stanu na dzień publikacji wersji 15.4 prace nad finalną wersją rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone. Z treści projektu rozporządzenia wynika, że nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

NOWOŚCI
e-dokumentacja pracownicza
Na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacją, od 1 stycznia 2019 wszyscy pracodawcy zatrudniający z tytułu umowy o pracę mają możliwość prowadzenia akt pracowniczych w formie
elektronicznej. e-dokumentacja dostępna w module Kadry, Płace i HR enova365 jest cyfrowym odzwierciedleniem dokumentacji papierowej.
e-dokumentacja pracownicza składa się z:
• e-akt osobowych (tzw. e-teczka), która jest cyfrowym odzwierciedleniem papierowych akt
osobowych; dokumenty w e-teczce są podzielone według kategorii (A, B, C, D)
• e-pozostałych dokumentów (np. ewidencje czasu pracy)
Zarządzanie elektroniczną dokumentacją pracowniczą polega na:
• Dodawaniu do teczki skanowanych dokumentów, opatrzonych elektronicznym podpisem
• Masowego dodawania dokumentów do e-teczek (np. ewidencja czasu pracy)
• Dodaniu możliwości udostępniania wybranych wydruków do Pulpitu Pracownika
• Wydawaniu dokumentacji w formie elektronicznej lub wydruku pracownikowi na jego żądanie
e-dokumentacja pracownicza udostępniona jest w wersji złotej i platynowej enova365.