Nowa wersja enova 1910.1.4 programu enova365

26.11.2019

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.4 enova365, która zastępuje poprzednie wersje 1910.

W wersji 1910.1.4 w module Kadry i płace wprowadzono poprawki dotyczące obliczania składki zdrowotnej oraz obsługi korekty nieobecności dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia. W module Ewidencja Środków Pieniężnych dokonano kilku zmian  dotyczących Mechanizmów Podzielonej Płatności. Pozostałe informacje dla wersji 1910 pozostają aktualne.