Nowa wersja enova365 2004.0.0 oraz 2003.2.3

Szanowni Państwo,

W dniu 5 maja 2020 roku zostały opublikowane wersje enova365 o numerze o 2004.0.0 oraz 2003.2.3.

Wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2. z dnia 24 kwietnia 2020 roku i jest przeznaczona dla wszystkich Klientów, jest wersją rozwojową i zawiera nowe funkcjonalności. Szczegóły w ulotce do wersji.

Wersja 2003.2.3 enova365, jest wersją poprawką do wersji 2003.2.2 jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace, a w szczególności Klientów posiadających moduł Kadry Płace, u których występuję błąd: pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki. Szczegółowy opis błędu znajduje się w ulotce.

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi tzw. „Tarczy 3.0” na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i niezwłocznie będziemy implementować je odpowiednio w kolejnych wersjach systemu enova365. Informacje o planowanych wersjach będą publikowane na stronie www.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.