Oferta

Skontaktuj się z przedstawicielem MP Service. Pytaj o promocje!

Wdrożenie systemu enova365

Dostarczenie systemu enova365 jest nierozerwalnie związane z procesem jego wdrożenia. Proces ten ma na celu dopasowanie działania enova365 do oczekiwań konkretnej firmy, która ma swoją specyfikę. Każde wdrożenie systemu dzielimy przynajmniej na cztery podstawowe etapy:

Analiza przedwdrożeniowa

Ma na celu poznanie specyfiki klienta, a w szczególności stosowanych procedur, sposobu obiegu dokumentów ale także specyfikacji istniejącej infrastruktury informatycznej pod kątem zgodności jej poszczególnych elementów z technicznymi wymaganiami wdrażanego oprogramowania. Na tym etapie szacujemy także możliwość migracji danych z systemów aktualnie użytkowanych u klienta do systemu enova365. Na podstawie analizy szacujemy następnie czas trwania oraz cenę całego wdrożenia.

Instalacja systemu

Na tym etapie wdrożenia przygotowujemy cały techniczną stronę wdrożenia, na którą składa się instalacja niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, wstępna parametryzacja systemu enova365 i przede wszystkim implementacja dodatkowych rozwiązań nakreślonych w toku analizy przedwdrożeniowej.

Szkolenia użytkowników

To etap praktycznego przygotowania pracowników do pracy z nowym systemem informatycznym.

Nadzór powdrożeniowy

Jest to końcowy etap wdrożenia polegający na wsparciu pracowników w ich samodzielnej pracy z nowym systemem w początkowym okresie następującym bezpośrednio po zakończeniu cyklu szkoleń. W ramach wsparcia rozwiązujemy bieżące problemy, prowadzimy konsultacje.

Sprzęt

Na potrzeby wdrożeń systemu enova365 jesteśmy w stanie dostarczyć wszelki niezbędny sprzęt komputerowy oraz peryferyjny. Będzie się on charakteryzować wysoką jakością gwarantowaną przez marki znanych i sprawdzonych producentów, również polskich.